KURUSUS TERNAKAN LEMBU PEDAGING TAHAP 3

KURUSUS TERNAKAN LEMBU PEDAGING TAHAP 3

 

SINOPSIS :

 

Kursus ini memberikan kefahaman secara terperinci mengenai pengurusan pastura dan foder serta memberi kesedaran kepada peserta supaya mereka dapat menguruskan sistem pemakanan ternakan dengan lebih sistematik.Kandungan kursus meliputi pemahamam khusus berkaitan pengurusan dan pembangunan foraj sebagai sumber makanan utama ruminan.

 

OBJEKTIF :

 

v Di akhir kursus peserta dapat mengenalpasti jenis rumput dan kekacang yang sesuai sebagai makanan ternakan;

 

v Pengetahuan dan kemahiran dalam menanam dan mengurus rumput pasture dan foder dengan baik;

 

v Memperolehi pengetahuan dan kemahiran membuat silaj apabila diperlukan;

 

v METODOLOGI

  • Syarahan
  • Perbincangan
  • Demonstrasi
  • Amali

 

v KELAYAKAN PESERTA

  • Penternak telah ada ternakan
  • Peserta yang telah menjalani kursus tahap 2

 

v BILANGAN PESERTA ­- 10 - 20 orang/setiap kursus

 

v BILANGAN HARI - 3 - 4 hari

 

v TARIKH - Seperti jadual dicadangkan

 

TEMPAT KURSUS - Ladang Infoternak, Sg. Siput (U)