KURSUS TERNAKAN LEMBU TENUSU TAHAP 1

KURSUS TERNAKAN LEMBU TENUSU TAHAP 1

 

SINOPSIS :

 

Kursus asas penternakan lembu tenusu dijalankan secara umum meliputi tajuk-tajuk utama iaitu pengurusan ternakan, kesihatan, dan pemakanan. Kursus yang dijalankan secara teori, demonstrasi dan lawatan akan memberi penekanan kepada pemahaman peserta terhadap kaedah menguruskan lembu tenusu secara asas.

 

OBJEKTIF :

 

v Meningkatkan minat kepada peserta untuk memilih bidang ternakan tenusu sebagai aktiviti penternakan;

 

v Memberi pendedahan dan kefahaman berkaitan pengurusan ternakan tenusu secara asas dan pengenalan kepada industri tenusu;

 

v METODOLOGI

  • Syarahan
  • Perbincangan
  • Demonstrasi

 

v KELAYAKAN PESERTA

  • Bakal usahawan
  • Usahawan

 

v BILANGAN PESERTA - 50-100 orang/setiap kursus

 

v BILANGAN HARI - 1 Hari

 

v TARIKH - Seperti jadual dicadangkan.

 

v TEMPAT KURSUS - Akan ditentukan oleh PVD Daerah (zon)