Maklumat Daerah Perak Tengah

BIL

JPV DAERAH

NO.TELEFON

NAMA PEGAWAI

1.

Pejabat Perkhidmatan Veterinar,
Daerah Perak Tengah,
Kompleks Pentadbiran Daerah,
32600 Seri Iskandar, Bota

05-3712144

Fax : 05-3711873

Hendi b. Eri

2.

Pejabat Veterinar Kg.Gajah

36800 Kg.Gajah

05-6311148

Abdul Hadi b. Panjang Mohamad

3.

Pusat Pembangunan Industri,
PPIT Parit, 32800 Parit

05-3771667

013-4225560

En.Saperi