Data Terbuka

 Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Perak

BIL SET DATA FORMAT
1 BANCI TERNAKAN NEGERI PERAK

Katalog Data Terbuka Kerajaan Negeri Perak - Klik Disini.

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi terma dan syarat :
Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0
Terma Penggunaan ini ditadbir oleh undang-undang di bawah bidang kuasa dan pemilik data ialah pemilik utama bagi data tersebut.