KURSUS TERNAKAN KAMBING TAHAP 1

KURSUS TERNAKAN KAMBING TAHAP 1

 

SINOPSIS :

 

Kursus asas penternakan kambing dijalankan secara umum meliputi tajuk-tajuk utama iaitu pengurusan ternakan, kesihatan, dan pemakanan. Kursus yang dijalankan secara teori, demontrasi dan lawatan akan memberi penekanan kepada pemahaman peserta terhadap kaedah menguruskan kambing secara asas.

 

OBJEKTIF :

 

v Untuk memberi pendedahan tengan aspek pemeliharaan kambing dan keperluan secara teknikal sebelum memulakan projek;

 

v Memberi pendedahan berkenaan scenario ternakan kambing masa kini dan peluang perniagaan dalam industry;

 

v METODOLOGI

  • Syarahan
  • Perbincangan
  • Demonstrasi

 

v KELAYAKAN PESERTA

  • Bakal usahawan
  • Usahawan

 

v BILANGAN PESERTA – 50-100 orang/setiap kursus

 

v BILANGAN HARI – 1 hari

 

v TARIKH – Seperti jadual dicadangkan.

 

v TEMPAT KURSUS – Akan ditentukan oleh PVD Daerah (zon)