Skim Pensijilan DVS

1) Veterinary Health Mark (VHM)  2) Good Veterinary Hygiene Practice (GVHP)
Pengenalan  Pengenalan 
Logo
Logo
Faedah Faedah
Syarat

 

Syarat
Prosedur Pensijilan 
Prosedur Pensijilan 
Pemantauan Dan Penguatkuasaan  Pemantauan Dan Penguatkuasaan 
Tempoh Sah Sijil  Tempoh Sah Sijil 
Kadar Caj Perkhidmatan  Kadar Caj Perkhidmatan
Senarai Premis
        A) Rumah Sembelih           B) Rumah Sembelih & Loji Pemprosesan         C) Loji Pemprosesan          D) Loji Keratan
Senarai Premis A) Rumah Sembelih B) Loji Pemprosesan 
4) myOrganic
         E) Buku Terbitan

Pembasmian Penyakit

1) APTVM Pemindahan Ternakan:  2) Pemvaksinan 
3) Program Pembasmian Penyakit 
4) Peringkat Pengezonan 
5) Kepungan (Compartmentalization) 
6) Bahan Biologik & Drug Veterinar 
7) Amalan Baik Penggunaan Drug & Vaksin Pada Haiwan 
8) Perkhidmatan Veterinawan Bertauliah (VB)  9) Maklumat Terkini Avian Influenza A(H7N9)Klik Disini 

Import & Export

3) Import
4) Eksport 
5) Stesen Kuarantin Haiwan Kerajaan
6) Stesen Kuarantin Haiwan Sementara 
7) Borang Soal Selidik Perkhidmatan Ternakan & Kesihatan Awam
8) Pemeriksaan Veterinar