KURSUS TERNAKAN LEMBU PEDAGING TAHAP 1

KURSUS TERNAKAN LEMBU PEDAGING TAHAP 1

 

SINOPSIS :

 

v Kursus ini memupuk minat kepada peserta supaya mereka dapat mengusahakan penternakan fidlot dan integrasi dengan sistematik bagi mendapatkan pulangan yang tinggi.

 

v Kandungan kursus meliputi pengenalan asas mengenai keperluan infrastruktur asas, baka lembu, pengurusan ternakan secara fidlot dan integrasi, pengurusan makanan dan ekonomi pengeluaran lembu secara fidlot dan integrasi.

 

 

OBJEKTIF :

 

v Memberi pengetahuan dan kemahiran asas di dalam pengurusan ternakan lembu pedaging melalui konsep fidlot dan integrasi;

 

v Memupuk minat ke dalam diri peserta agar menternak lembu pedaging;

 

v METODOLOGI

  • Syarahan
  • Perbincangan
  • Demonstrasi

 

v KELAYAKAN PESERTA

  • Bakal usahawan
  • Usahawan

 

v BILANGAN PESERTA ­- 50-100 orang/setiap kursus

 

v BILANGAN HARI - 1 hari

 

v TARIKH - Seperti yang dijadualkan

 

v TEMPAT KURSUS - Akan ditentukan oleh PVD Daerah (Zon)