FungsiAKTA FUNGSI-FUNGSI MENTERI 1969
PERINTAH MENTERI-MENTERI KERAJAAN PERSEKUTUAN
(NO 2) 2004
seperti
WARTA KERAJAAN Jilid 48, no. 13 bertarikh 24 Jun 2004
menyenaraikan tanggungjawab
JABATAN PERKHIDMATAN HAIWAN
.


Tanggungjawab Jabatan Veterinar meliputi :-

 

  • Mengawal, mencegah, dan menghapuskan penyakit haiwan dan zoonotik.

  • Pengeluaran ternakan, hasil ternakan dan makanan haiwan.

  • Pemeriksaan daging, susu, telur, makanan haiwan,rumah sembelih dan loji pemprosesan hasilan haiwan.

  • Pengawalan import dan eksport ternakan dan hasil haiwan dan perkhidmatan kuarantin.

  • Latihan bagi industri ternakan dan haiwan peliharaan.

  • Pengembangan pengeluaran ternakan dan kesihatan haiwan serta kesihatan awam veterinar.

  • Penyelidikan penyakit haiwan, dan sumber genetik haiwan.

  • Mengawal kebajikan haiwan dan pemuliharaan bahan genetik haiwan.